manufacturing

Proizvodnja i reciklaža guma

Preporuke i savjeti za automobilske, SUV i kombi gume

Gume: četiri gumena prstena s kojima možete prijeći tisuće kilometara, koji mogu prenositi veliki teret i voziti po stjenovitim površinama, mokrim i snijegom ili ledom prekrivenim cestama. Kako se proizvode gume? Kako se reciklaža guma uklapa u vaš postupak proizvodnje? Sve odgovore pronađite u ovom članku.

Proizvodnja guma

manufacturing full
Od sirovina do guma

Za proizvodnju guma koristimo 200 sirovina, a pritom pazimo da upotrebljavamo sve više održivih materijala.

Od tih sirovina, prvi korak jest izrada materijala vrlo specifičnih mehaničkih i kemijskih svojstava. To su svojstva koja nam omogućuju postizanje dobrih performansi. Posebice dobro držanje ceste, čvrstoću i održivost guma.

Iz tih materijala potom dizajniram kompozitni proizvod, a pritom imamo sljedeća dva cilja:

1 – Smanjiti količinu korištenih materijala
Što manje materijala koristimo, to je manji negativni ekološki učinak guma tijekom čitavog njihovog životnog vijeka.

2 – Postići optimalne performanse
Potom se ti materijali sklapaju na najprecizniji mogući način kako bi zajedno funkcionirali na najbolji mogući način.

Optimizacija učinka po okoliš i radni uvjeti

Dok su nam konačni cilj najbolje performanse, naš sustav industrijske proizvodnje organiziran je kako bi se ostvarilo sljedeće:

●    Optimizacija negativnog učinka po okoliš 
Naš je cilj ostvariti ugljičnu neutralnost u proizvodnom procesu do 2050. Značajno smo napredovali u tom pogledu od 2010. Naš cilj do 2030. odobrio je SBTi (eng. Science-based targets) kao ambiciozan i usklađen s pariškim sporazumom, a otad je postao još ambiciozniji.

●    Optimizacija radnih uvjeta u svrhu postizanja dobre kvalitete života na poslu za sve zaposlenike tvrtke MICHELIN.

Proizvod jednakih performansi u svim zemljama

Naši industrijski procesi omogućuju nam proizvodnju proizvoda istovjetne kvalitete na međunarodnoj razini. Tako su sve gume MICHELIN jednakih performansi, neovisno o tome jesu li proizvedene u SAD-u, Kini ili Europi.

Koraci u procesu proizvodnje guma

1 – Nove spoznaje kroz istraživanja
Istražujemo kako ljudi upotrebljavaju gume i koje su njihove navike pri vožnji kako bismo osigurali da naše gume zadovoljavaju svačije potrebe.

2 – Razvoj i kombiniranje materijala
Za izradu jedne gume potrebno je više od 200 sastojaka. Gume su ključne za sigurnost, potrošnju goriva, performanse i ekološku podobnost. Postotak tih značajki varira ovisno o vrsti guma koje se proizvode.

Te se komponente mogu podijeliti u pet skupina:
●    Prirodna guma:
glavna komponenta za gazeće slojeve gume.
●    Sintetička guma: dio gazećih slojeva gume za aute, kombije i 4x4 gume. U tijeku su istraživanja za razvoj sintetičkih guma (što je ključno za postizanje ciljanih performansi) kako bi se gume mogle proizvoditi materijala koji su održiviji od ulja ili plina.
●    Čađa/tehnički ugljik i silicij: upotrebljavaju se kao sredstva za pojačanje kako bi se poboljšala izdržljivost guma. Ove se komponente mogu reciklirati. Mogu se obrađivati i ponovno upotrijebiti na kraju životnog vijeka gume za izradu novih guma.
●    Metalne i tekstilne pojačane sajle: one su „kostur” gume, daju geometrijski oblik gumi i osiguravaju krutost. Metal se također može reciklirati, a trenutačno su u tijeku istraživanja za ponovnu upotrebu pojedinih tekstilnih materijala koji dolaze od drugih potrošačkih proizvoda, a ne samo guma, za proizvodnju novih guma.
●    Brojne kemikalije: za jedinstvena svojstva kao što su niski otpor kotrljanja ili iznimno visoka razina držanja ceste.

3 – Projektiranje
Upotrebljavamo simulacije za testiranje i odabir najboljih koncepata za razvoj guma. Najviše problema javlja se u tome kako smanjiti količinu materijala bez odstupanja od kriterija zadovoljavanja performansi. Ove simulacije omogućuju nam da predvidimo performanse koje potom potvrđujemo testovima.

4 – Proizvodnja
Svaku gumu proizvodima i izrađujemo u skladu s optimalnim mogućim projektom, s optimalnim razinama performansi, kako s proizvodnog tako i s ekonomskog aspekta.

5 – Kontrola kvalitete
Kontrola kvalitete nije zadnji korak. Kvalitetu mjerimo tijekom čitavog procesa.
Kvaliteta mora biti zadovoljena u svakoj fazi: projektiranje, proizvodnja i distribucija.

Što je to struktura gume?

infographic tireanatomy 552

Uobičajena radijalna guma sastoji se od devet glavnih dijelova.

1 – Unutarnja obloga:
hermetički zatvoren sloj sintetičke gume koji jamči zrakonepropusnost.

2 – Sloj karkase:
sloj povrh unutarnjeg sloja koji se sastoji od tankih žica ili sajli od tekstilnih vlakana isprepletenih s gumom. 

3 – Donji rubni dio:
to je područje u kojem se gumeni dio drži za metalni naplatak. Snaga iz motora i sila kočenja prenose se s naplatka gume na dodirnu površinu s tlom.

4. Rubni dijelovi:
oni se čvrsto drže za naplatak gume i hermetički prianjaju te omogućuju pravilno nasjedanje gume na naplatak. 

5 – Bočna stijenka:
ona štiti bočni dio gume pri udarcima o rubnike i cestu, a posebnog je MICHELIN dizajna. Važni podaci o samoj gumi navedeni su na bočnoj stijenci, primjerice dimenzije gume i oznaka brzine. 

6 – Kućište:
ono uvelike određuje jačinu gume. Sastoji se od jako tankih, otpornih čeličnih sajli isprepletenih s gumom. Također je dovoljno čvrsto da amortizira iskrivljenja koja se dešavaju kod udaraca, prelazaka preko rupa na cesti i udaraca o druge prepreke.

7 – Pojasni sloj (ili pojas „nultog stupnja”):
ovo je važan zaštitni sloj koji pomaže pri održavanju oblika gume prilikom vožnje velikim brzinama. Kako bi se spriječilo centrifugalno rastezanje gume, pojačane najlonske sajle ugrađene su u sloj gume i postavljene oko polumjera gume.

8 – Slojevi krune (ili pojasevi):
oni su kruta baza na koju je položen gazeći sloj.

9 – Gazeći sloj:
ovo je dio gume koji je u doticaju s tlom. Pruža trakciju i svojstva držanja ceste gumi, a dizajniran je tako da je otporan na vodu, abrazije i toplinu. Profil gazećeg sloja posebno je dizajniran za vrlo precizne funkcije (držanje ceste, izbacivanje vode itd.), a uključuje dimenziju dizajna koja je specifična za MICHELIN.

Reciklaža guma

U inicijalnoj fazi projektiranja i dizajna, globalni učinak guma uzima se u obzir i nastoji se minimizirati, uključujući količinu korištenih sirovina, proces proizvodnje, transport, upotrebu i zbrinjavanje na kraju životnog vijeka. Svaki se korak pažljivo analizira kako bi se smanji negativni učinak na globalnoj razini. 

Kao što ćemo objasniti u ovom članku, pri proizvodnji guma uzimamo u obzir učinak na okoliš i to iz različitih aspekata, a ne samo po pitanju reciklaže guma.

Ograničavanje korištenih sirovina

Gume mogu podnijeti enormna opterećenja. Doista je tako. Gume od 35 kg montirane na vozilo mogu nositi 2,5 tone tereta i s njime voziti više desetina tisuća kilometara u ponekad ekstremnim vremenskim uvjetima, pri rasponima temperature od -20 °C do više od 40 °C. 

Kako bi se postigle takve performanse, a istovremeno osigurala zaštita okoliša, pri proizvodnji guma upotrebljavamo minimalnu količinu materijala.

Kako ograničenje pri korištenju materijala pogodno utječe na okoliš?

●    Što je guma lakša, to je potrebno manje rasipanja energije tijekom njezinog kotrljanja. To znači da vozilo troši manje goriva i emitira se manje CO2.
●    Što je manje materijala, to je manje resursa potrebno crpiti od planete, čime doprinosimo očuvanju prirodnih resursa.
●    Upotreba manje materijala također znači manje količine materijala koji se transportiraju u proizvodni pogon, što znači da je potrebno manje energije za transport i da se emitira manje CO2.

Postojane performanse

Gume MICHELIN dizajnirane su da budu postojane sve do zadnjeg kilometra odnosno do dosezanja zakonom propisanih indikatora istrošenosti
Naša znanja omogućuju nam osiguravanje izvrsnih razina performansi sve do dosezanja te granice, čime se izbjegava preuranjena zamjena guma.
Korištenjem naših guma to te granice, umjesto preuranjenog zamjenjivanja, smanjujete negativni učinak po okoliš, a istovremeno štedite novac i dobivate gume postojanih performansi.
Na našim gumama pozicija indikatora istrošenosti jasno je vidljiva oznakama s Michelinkom, pa se lakše može provjeriti razina istrošenosti gume.

Na gumama Michelin postoje malene izbočine koje vam omogućuju lakše lociranje indikatora istrošenosti guma na gazećem sloju.

Ali naše promišljanje o tome kako smanjiti negativni učinak po okoliš ide dalje od samo ograničavanja upotrebe sirovina i produljenja vijeka trajanja guma. Dovodi nas i do istraživanja novih načina reciklaže.

Kako se iste performanse mogu zadržati upotrebom recikliranih materijala?

To je jedna od opcija reciklaže koju istražujemo. Ali ne radi se samo o reciklaži komponenti s drugih guma na kraju njihovog životnog vijeka i izradu novih od tih komponenti. Mi razmišljamo i o reciklaži komponenti od proizvoda koji nisu gume, primjerice od plastičnih boca.

Kako se od komponenti starih guma mogu proizvesti drugi proizvodi?

Ova druga opcija reciklaže odnosi se na proizvodnju proizvoda za izvancestovnu upotrebu, primjerice za teniske terene. 

Cilj jest materijalima od starih guma pronaći drugu namjenu i svrhu, u drugom obliku, a u okviru relevantne i kompatibilne oporabe.

tennis

Kako se zbrinjavaju gume nakon što se istroše?

Obnavljanje guma: Najlakši način jest odnijeti gume kod lokalnog prodavača.
Tvrtke partneri tvrtke MICHELIN zadužene su za prikupljanje starih guma za reciklažu. U okviru tog procesa možemo obnoviti dijelove guma i preoblikovati ih u dragocjene materijale koji se mogu iskoristiti za proizvodnju novih guma.

Primjerice, u Francuskoj se gume iz reciklažnih dvorišta transportiraju u posebne centre odakle se šalju dalje kanalima za reciklažu. Isti postupak upotrebljava se u većini država širom svijeta. 

best tyre ranking

Saznajte više o našim nagradama ovjenčanim gumama 

Upotrebljavate nepodržani mrežni preglednik
Upotrebljavate preglednik koji ovo mrežno mjesto ne podržava. To znači da neke funkcionalnosti neće raditi kako je predviđeno. To može dovesti i do neobičnih pojava tijekom pregledavanja. Koristite ili ažurirajte/instalirajte jedan od sljedećih preglednika kako biste u potpunosti mogli iskoristiti prednosti ovog mrežnog mjesta